Duurzaam (persoonlijk) leiderschap

Traditioneel leiderschap is vooral gebaseerd op bestaande normen en systemen. Waarbij beslissingen veelal top-down, zonder veel ruimte voor inspraak of participatie, worden doorgegeven aan degenen die het moeten uitvoeren. Hierbij is controle nodig en een systeem van straffen en belonen om te zorgen dat iedereen netjes doet wat is afgesproken

Hoewel moderner leiderschap al meer uit gaat van een mensgerichte benadering, stelt het bestaande doelen en systemen nauwelijks ter discussie. En ook al zijn alle kleine aanpassingen die tegemoetkomen aan de grote problemen die moeten worden opgelost nuttig, de vraag is of we niet een stap door kunnen zetten naar echte verandering waar iedereen (en de natuur) baat bij heeft.

Mooie lessen uit het boek ‘Als ik het leven over mocht doen’ van Bronnie Ware:

Les 1. Maak je dromen waar en stel belangrijke keuzes niet uit tot het te laat is. In het kader van het klimaat en milieuvervuiling zeer toepasselijk.

Les 2. Maak tijd voor je kinderen, partner en vrienden. Een minder dure levensstijl vergt minder geld en geeft tijd om te voelen en doen wat echt bij je past, maar kost ook minder grondstoffen.

Les 3. Onderdruk je gevoelens niet. Spreek je uit over dingen die beter kunnen, of die je gewoon niet meer wilt. Dit kan ook op een respectvolle manier.

Les 4. Sta klaar voor dierbaren en anderen die dringend een helpende hand kunnen gebruiken en doe samen nuttige dingen en maak dat leuk.

Les 5. Zorg dat je gelukkig bent. Als je authentiek doet wat bij jou past tref je mensen die je waarderen om wie je bent.

Leef jij jouw duurzame waarden en dromen?

Het kost tijd en reflectie om te weten wat echt belangrijk voor je is. Duurzaam persoonlijk leiderschap vergt dat je doet wat nodig is om gezond en gelukkig te zijn, zonder de aarde uit te putten of schade te veroorzaken. In je persoonlijke leven met gezin en vrienden, maar tevens in je werk. Wat moet er dan anders?

Weerstand overwinnen

Ook in jezelf zitten allemaal beperkende overtuigingen die je ergens in je leven opdeed. Negatieve gedachten als ‘dit kan (ik) niet’ of ‘wat zullen ze wel niet van me denken’ moeten worden vervangen door meer helpende gedachten als ‘ik ga leren hoe dit moet’ en ‘ik ben goed zoals ik ben’. Ons denkende hoofd en ego moeten we met enige regelmaat stil zetten om te voelen wat echt belangrijk is.

Daarnaast is er natuurlijk weerstand in je omgeving, want hoezo ga je dingen anders doen?  En is er polarisatie en weerstand in de maatschappij als geheel. Dus negatieve reacties zijn zeker niet uitgesloten. De kunst is om te bedenken dat anderen overal anders over mogen denken en zo hun eigen angsten en belemmerende gedachten hebben. Dan kan je gewoon jezelf blijven.

Als je vanuit duurzaam leiderschap zoekt naar oplossingen die niet alleen goed zijn voor het eigen belang en ego, maar ook voor zwakkere systemen als de natuur, heb je grote positieve impact. Ik las in nummer 82 van het blad ‘Down to Earth’ van Milieudefensie weer een aantal mooie voorbeelden van mensen die in actie komen tegen luchtvervuiling, en het gebruik van pesticiden. Waar overheden het lastig vinden om aangescherpte wetgeving te handhaven en beter op te komen voor de gezondheid van inwoners blijken rechtszaken te werken. Ze laten in ieder geval zien dat er steeds meer mensen zijn die het niet eens zijn met beleid en de handen ineen slaan om actie te ondernemen.

.-.-.-.-.-.

Hallo, ik ben Wilma van Stek en help mensen en bedrijven duurzame keuzes te maken. Ik vind het heerlijk om mee te denken over mogelijkheden voor duurzame oplossingen. Neem vooral contact op als je hier hulp bij kunt gebruiken.

× Kan ik je vraag beantwoorden?