Wanneer ben je vrij en rijk?

Veel mensen denken dat financiële rijkdom de vrijheid geeft om te doen wat ze echt belangrijk vinden en willen. En deels helpt het hebben van geld natuurlijk om eenvoudiger dingen te kunnen doen. Maar hoe rijk moet je hiervoor zijn?

De vrijheid om te doen wat je leuk en belangrijk vindt is mijns inziens vooral een mindset, die niet per se heel veel geld hoeft te kosten. Het betekent weten welke waarden en talenten je wilt inzetten voor welke zaken en daar dan oplossingen voor bedenken.

Er zijn meerdere manieren om te werken aan die vrijheid en de rijkdom die hiervoor nodig is.

Financial Independence Retire Early (FIRE)

Veel mensen dromen ervan om financieel onafhankelijk te worden (FIRE ) zodat ze daarna vrij zijn om te doen wat ze willen. Volgens de FIRE-beweging moet je dan een vermogen opbouwen dat 25 keer je jaaruitgaven is, zodat je daarna van de rente (4%) kunt leven. Mensen die dit nastreven gaan vervolgens heel zuinig leven om zoveel mogelijk te kunnen sparen. Het mooie is dat als je minder geld per maand of jaar nodig hebt om gelukkig te zijn, je ook sneller voldoende vermogen hebt. En misschien ontdek je wel dat je dit bedrag eenvoudig en op een prettige manier kunt verdienen met wat je leuk vindt om te doen.

Het duurzame van zuinig leven

Zuinig leven is ook heel duurzaam om verschillende redenen:

  • Het leert je dat je helemaal niet zoveel nodig hebt om gelukkig te zijn en dat je zonder dure spullen evengoed waardevol bent.
  • Het geeft je de kans om schulden af te lossen en een spaarpot(je) te creëren voor noodgevallen.
  • Je leert af om (onnodig) te shoppen, en ontdekt dat repareren, lenen en delen zo gek nog niet is,
  • Je koopt veel minder spullen en verbruikt dus veel minder grondstoffen.
  • Je hebt geen groter huis nodig (of kunt misschien wel kleiner wonen) en hoeft dus minder te stoken, te onderhouden, en in te richten.

Vrijheid om te doen wat belangrijk voor jou is

Ik vind zuinig zijn geen doel op zich. In mijn visie is iets doen dat zinvol is, met plezier je talenten inzetten en gelukkig zijn, een veel belangrijker (levens) doel. Je kan met veel geld ook veel goeds doen. Dus wie met zijn talenten veel geld kan verdienen hoeft dat zeker niet te laten als het je ook gelukkig maakt.

Mensen die geen keuze hebben om zuinig te zijn omdat ze leven van een minimum loon of uitkering gun ik graag een ‘leefbaar loon’ en een schuldenvrij ontspannen leven. Maar ook zonder geld kan je prima gelukkig zijn. Al kost streven naar steeds meer, groter en  duurder veel geld en is dit niet erg inclusief en duurzaam. 

Dus als je streeft naar vrijheid moet je eerst uitzoeken wat dit precies voor jou betekent en wat je bereid bent om hiervoor te doen of op te geven. Als je ook gelukkig wilt zijn, en wie wil dat nu niet, moet je weten wat jou gelukkig maakt en dan die dingen gaan doen.

Persoonlijk heb ik ontdekt dat ik prima toe kan met een voor Nederland modaal inkomen. Al heb ik natuurlijk al enige tijd ‘zuinig’ gedaan om mijn huis deels af te betalen en te verduurzamen, waardoor mijn vaste lasten overzichtelijk zijn. Ik wordt blij als ik andere mensen hier ook mee kan helpen en daarnaast tijd heb voor familie en vrienden, en vrijwilligerswerk waarmee ik bijdraag aan de maatschappij en leuke gelijkgestemde mensen ontmoet.

Robert Cialdini’s boek Invloed

Als ondernemer zie ik natuurlijk succesvolle ondernemers en hun tips, vaak doorspekt met cijfers over de grote sommen geld die ze verdienen en de flinke bedragen voor de diensten die ze leveren. Robert Cialdini legde al in 1984 in zijn boek ‘Invloed’ uit dat de meeste mensen denken dat dure spullen een betere kwaliteit bezitten en dat rijkdom status oplevert. Bovendien klinkt het aantrekkelijker als je iets heel duurs met een flinke korting kan kopen, dan wanneer je dat direct voor de lagere prijs aanbiedt.

Toch kan je zijn boek ook anders lezen. Als je invloed wilt hebben op een leefbare wereld en leefbare toekomst voor jezelf over 10-20 jaar, of voor volgende generaties, zijn veel van zijn tips ook nuttig. Het is een andere manier van naar de wereld kijken.

Duurzaam vrij en rijk leven

Ik geloof dat kiezen voor welzijn en gezondheid in plaats van economische groei of rijkdom zorgt voor andere en betere keuzes. Voor meer rust en ontspanning, meer creativiteit, meer schone lucht, aarde, en water. Dan kunnen we én nu al prettiger leven én de aarde gezond door geven aan volgende generaties. Dat is het leven dat ik zelf nastreef, en ik geloof dat veel meer mensen dit zouden willen.

En ik heb me, als duurzaam (lifestyle) coach en adviseur behoorlijk goed verdiept in de mogelijkheden. Zowel technologische mogelijkheden om veel minder fossiele brandstoffen te gebruiken (goed voor een schone lucht), als om minder grondstoffen te gebruiken door minder te verspillen, spullen te repareren, en her te gebruiken, dus minder afval te produceren. Er zijn vele alternatieven voor schadelijke stoffen en er komen steeds meer oplossingen om ontstane schade te herstellen.

Maar ik heb me ook verdiept in onze belemmeringen om het goede te doen, waarom doen wat je belangrijk vindt soms ook best ingewikkeld is. En hoe je ook invloed kunt uitoefenen op goede keuzes elders.

Met een hele berg aan werk- en levenservaring, help ik je graag verder om met een duurzame blik naar jouw toekomst te kijken, of die van jouw team of vereniging. Als coach en adviseur help ik je met korte interventies verder zonder de hoofdprijs te vragen. Interesse? Neem dan gerust contact op.

× Kan ik je vraag beantwoorden?