Duurzaamheid is noodzakelijk voor een leefbare toekomst op onze planeet. Wat zijn nu die duurzame ontwikkelingen waar we op kunnen aanhaken? Gelukkig is er al veel bedacht, al is dat vaak heel erg abstract. Voor de vertaling naar wat we hier zelf praktisch mee kunnen moet je soms even verder zoeken. Daarom heb ik achter sommige hoofdlijnen al enkele praktische tips gezet.

Agenda 2030: Een Wereldwijde Routekaart

Hoewel veel mensen die ik spreek weleens van de Sustainable Development Goals (SDG’s) hebben gehoord, zijn er maar weinig die weten waar ze vandaan komen en wat ze betekenen.

In 2015 werd door 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) de Agenda 2030 vastgesteld. Een ambitieuze routekaart met 17 doelstellingen, die bekend zijn geworden als de SDG’s. Hiermee is vastgelegd dat we breed streven naar een betere en duurzamere toekomst voor iedereen, met 5 hoofdthema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Dit is dus geen bedenksel van een paar mensen, maar een wereldwijde visie en opdracht voor de wereld.

Naast sociale behoeften als onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en werkgelegenheid, wordt hierbij ook het belang van milieubescherming en klimaatactie benadrukt, omdat we een gezonde planeet nodig hebben voor een goede toekomst.

SDG’s: De Pijlers van Duurzaamheid

Waarom zijn de SDG’s belangrijk? Zij geven een gedetailleerde blauwdruk hoe die duurzame ontwikkeling eruit moet zien. Welke doelen we wereldwijd nastreven en wat dat op hoofdlijnen betekent. Elke SDG richt zich op een specifiek gebied, maar ze zijn onderling verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds.

Hoewel alle 17 SDG’s met hun uitgebreide toelichting natuurlijk belangrijk zijn, richt mijn duurzame coaching zich vooral op onderstaande 7 SDG’s. Met 7 praktische vertalingen met tip voor jou. Wie alle SDG’s met uitgebreide teksten wil lezen kan terecht op de site van SDG Nederland.

SDG 2: Goede gezondheid en welzijn met meer aandacht voor preventieve maatregelen.

·        Tip 1: Persoonlijk welzijn kan je bijvoorbeeld verbeteren met een positieve mindset.

SDG 7: Betaalbare en schone energie voor iedereen door middel van hernieuwbare energiebronnen.

·        Tip 2: De makkelijkste manier om schone energie te gaan gebruiken is een energieleverancier zoeken die gebruik maakt van wind en zon uit Nederland.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie door efficiënter gebruik  en hergebruik van grondstoffen en tegengaan van afval.

·        Tip 3: Zorgvuldig recyclen maakt dat producten beter hergebruikt kunnen worden.

SDG 13: Klimaatverandering en de gevolgen ervan bestrijden door broeikasgasemissies te verminderen.

·        Tip 4: Neem vaker de fiets of de trein, dat scheelt heel veel CO2 en fijnstof.

SDG 14: Schoon (grond) water, oppervlaktewater, meren, rivieren en zeeën, door vervuiling te verminderen en ecosystemen te beschermen.

·        Tip 5: Gebruik geen producten meer met microplastics of andere schadelijke stoffen.

SDG 15: Schone grond en herstel van de biodiversiteit door het beschermen, herstellen en bevorderen van ecosystemen.

·        Tip 6: Gebruik geen gifstoffen en pesticiden meer om onkruid of bijv. bladluis te bestrijden.

SDG 16: Een vreedzame en inclusieve samenleving, met rechtvaardige en toegankelijke rechtspraak en overheidsbeleid.

·        Tip 7: Wees behulpzaam en vriendelijk, ook voor mensen die het niet met je eens zijn

De SDG’s maken duidelijk dat economische, sociale en ecologische duurzaamheid met elkaar verbonden zijn en dat vooruitgang op het ene gebied niet ten koste mag gaan van het andere.

In mijn boek Liefdevol duurzaam leven en ook in coachgesprekken heb ik vele voorbeelden hoe je deze grote doelen in het klein in de praktijk kan brengen. Het helpt als je snapt dat jouw keuzes verband houden met een breed scala aan op te lossen problemen.

Circulariteit: De weg naar duurzame productie en consumptie

Circulariteit is gericht op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van hergebruik van grondstoffen. Onze wegwerpmaatschappij waarbij we veel spullen maar eenmalig of kort gebruiken moet we omvormen, waarbij we kiezen voor kwalitatieve producten die lang mee gaan en gerepareerd en gerecycled kunnen worden.

Een nieuwe kijk op welke spullen we echt nodig hebben, zelf moeten bezitten en hoe en welke spullen we eenvoudiger kunnen huren, delen, of lenen is nodig. Zo kan je die zaagmachine die je zelden nodig hebt misschien beter lenen of huren, in plaats van kopen. Bedrijven leveren vaker  product-dienstsystemen, waarbij je als consument betaalt voor het gebruik van een product in plaats van het bezit ervan. Voorbeeld hiervan zijn de deelauto’s en deelscooters. Hierbij blijven deze bedrijven eigenaar en verantwoordelijk voor reparatie, zodat ze baat hebben bij onderhoudsvriendelijke producten die lang mee gaan.

Effectief afvalbeheer en geavanceerde recyclingtechnologieën moeten verder worden ontwikkeld. Hierbij is het van belang dat hergebruik en recycling betaalbaarder wordt dan nieuwe producten.  

Om deze transitie (overgang) naar een circulaire economie te maken moet je wel weten welke keuzen er zijn en de duurzame voordelen ervan zien. Overheden moeten hierin ondersteunen, maar als wij stappen gaan ondernemen en onze overheden vragen specifieke problemen op te lossen komt er een goede beweging op gang.

Voordelen van duurzaamheid

Je hoort vaak dat duurzaam gedrag duurder is en de transitie zo ontzettend veel geld kost. Toch heb ik persoonlijk ervaren dat mijn leven er als geheel niet duurder op is geworden, doordat ik andere keuzes maak. Met één broek of bloes minder kan ik royaal een maand biologische voeding betalen.

In het groot kost bijvoorbeeld de netverzwaring die nodig is als we nog meer elektriciteit gaan gebruiken veel geld, maar minder fossiele uitstoot geeft een betere luchtkwaliteit en scheelt op de lange termijn veel zorgkosten. En de kosten van overstromingen zoals in Limburg zijn enorm. Als je die beter kan voorkomen met een goede waterberging scheelt dat naast geld ook veel leed en stress.

Niemand kan in zijn eentje alle problemen oplossen, maar bewustwording helpt om te zien waar kansen liggen om problemen voor jezelf en anderen duurzaam op te lossen. Met volgende generaties in gedachten, dus de lange(re) termijn, maken we andere keuzes.

Wanneer je wel wat hulp en begeleiding kan gebruiken bij het bedenken van de mogelijkheden  maak ik graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ook als je iets wilt doen voor je buurt, team of vereniging. Maak een afspraak door me een whatsapp bericht te sturen. Klik op de button onder in deze pagina.

× Kan ik je vraag beantwoorden?