Duurzaam (persoonlijk) leiderschap

Wil jij ook duurzame impact maken en problemen oplossen voor je eigen lange(re) termijn of voor generaties na jou? Wil jij je inzetten voor ESG-doelen zoals het milieu, sociale vraagstukken of bestuurlijke uitdagingen? Dan kan je wel wat persoonlijk leiderschap...

Duurzaamheid: Dé route naar een leefbare toekomst

Duurzaamheid is noodzakelijk voor een leefbare toekomst op onze planeet. Wat zijn nu die duurzame ontwikkelingen waar we op kunnen aanhaken? Gelukkig is er al veel bedacht, al is dat vaak heel erg abstract. Voor de vertaling naar wat we hier zelf praktisch mee kunnen...

Wat doe jij aan de (benodigde) verandering?

Duurzaam (persoonlijk) leiderschap Traditioneel leiderschap is vooral gebaseerd op bestaande normen en systemen. Waarbij beslissingen veelal top-down, zonder veel ruimte voor inspraak of participatie, worden doorgegeven aan degenen die het moeten uitvoeren. Hierbij is...

Gedragsverandering

Gedragsverandering: De Sleutel tot Duurzaamheid Duurzaamheid is een cruciaal onderwerp geworden in onze samenleving, en terecht. Het beschermen van het milieu, het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van onze ecologische voetafdruk zijn essentieel...

Goede voornemens

Happy 2024!! Er ligt weer een heel nieuw jaar voor ons met 365 dagen voor mooie nieuwe plannen en ideeën. Hebben jullie er net zoveel zin in als ik? Rond nieuwjaar is vaak ook het moment dat je nog eens terugblikt en goede voornemens maakt voor het komende jaar. Dat...

Respect

Respect is iets dat we vanzelfsprekend van anderen verwachten en zijn verbolgen als we respectloos worden behandeld. Maar zijn we altijd respectvol naar anderen? Respect is het eerbiedigen of waarderen van anderen, ook als je hun opvattingen niet deelt. De ander in...
× Kan ik je vraag beantwoorden?